Ăng-ten Vô tuyến Đầu Cái SMA công suất cao 2pcs NA-771 cho Baofeng UV-5RKG-UVD1- quốc tế

222.000 ₫
117.000 ₫